Liszt: 2. ungarske rhapsody
Liszt: 2. ungarske rhapsody
Fragment av en sang
Fragment av en sang
min talentfulle elev
min talentfulle elev
Fri improvisasjon
Fri improvisasjon
Sammen med musikk skoleelever (Jenkins - Spisák: Palladio)
Sammen med musikk skoleelever
(Jenkins - Spisák: Palladio)